Tesaurus Akil Balig Endarmoko Bag3

Tesamoko meminggirkan rileks: rileks ? relaks (baca: rileks dirujukkan pada relaks). Telur dan telor rupa beda, makna sama; yang pertama bentuk baku, yang kedua bukan. Bagaimana dengan kurban dan korban? Ada tiga penjelasan yang berbeda pada tiga buku rujukan bahasa ini. Dua bentuk itu dibedakan pada Tesaurus 2006; yang pertama bermakna ‘persembahan’, yang kedua ‘victim’ (Ing.).

Pada Kamus Besar, kurban ‘persembahan kepada Allah’ (biri-biri, sapi,…), sedangkan korban bermakna dua; yang pertama sama dengan kurban, yang kedua bercontohkan korban tabrakan. Tesamoko lain lagi; kurban terpinggirkan: kurban ? korban. Tambahan kata baru ternyata bukan sekadar penambahan jumlah lema dan kata serta dua komponen baru.

Leave a Reply

Your email address will not be published.